Wstecz

Historia

Menu

Miasto Lanškroun (nazwa historyczna Landeskrone, Kronland = Korona Ziemska) zostało założone w II połowie XIII wieku. W związku z królewską działalnością kolonizacyjną jako główne centrum gospodarcze obszernego majątku lanškrounsko-lanšperskiego. Rynek miasta został założony w średniowieczu na planie kwadratu, w jego środku stoi renesansowy ratusz.

Zdjęcia historyczne.Pierwsza zachowana wzmianka pisemna o Lanškrounie pochodzi z 1285 roku, kiedy to od króla czeskiego Wacława II przejął je Záviš z Falkenštejna. Od 1304 roku Lanškroun był częścią majątku Klasztoru w Zbrasławiu, następnie biskupstwa litomyszlskiego (1358 r). W 1371 roku Petr Jelito, miejscowy rodak oraz biskup z Litomyszla założył w mieście klasztor augustianów, pierwotnie w miejscu dzisiejszego kościoła św. Marii Magdaleny. Ale ze względu na podmokły teren został przeniesiony w miejsce dzisiejszego zamku oraz kościoła św. Wacława. W XV wieku zamek został spalony przez husytów a na początku XVI wieku został przebudowany przez właścicieli majątku na zamek.

Po wojnach husyckich w XV wieku Lanškroun otrzymali Kostkowie z Postupic. Od 1507 roku władzę nad miastem sprawowali Pernštejnowie za wyjątkiem trzynastu lat, kiedy miastem rządzili panowie z Boskovic. W okresie władzy panów z Postupic a następnie Pernstejnów Lanškroun otrzymał szereg ważnych przywilejów. Kolejnymi właścicielami miasta i majątku byli Hrzánové z Harasova, natomiast po bitwie pod Białą Górą (1620 rok) Lanškroun przypadł w udziale Lichtenštejnom (od 1622 roku). Podczas wojny trzydziestoletniej miasto zostało zniszczone przez wojska szwedzkie i austriackie.

Zdjęcia historyczne.

Po wojnie trzydziestoletniej do Lanškrouna nadciągali osadnicy niemieccy, którzy ustanowili administrację niemiecką. Od 1683 roku księga miejska jest pisana w języku niemieckim. Przez wieki piwo warzyły obok siebie browary mieszczański i książęcy. W połowie XVII wieku swój szczyt osiągnęła działalność naukowa najsłynniejszego rodaka lanškrounskiego, fizyka, matematyka, astronoma, lekarza i filozofa, rektora uniwersytetu Karola oraz założyciela spektroskopii Jana Marka Marci (1595 - 1667), którego imieniem nazwano nie tylko rynek główny Lanškrouna, ale również krater położony na drugiej stronie Księżyca. W połowie XIX wieku Lanškroun stał się siedzibą starostwa powiatowego i sądu powiatowego i aż do 1960 roku został miastem powiatowym.

Zdjęcie historyczne.

Po 1990 roku miasto zostało gruntownie odnowione z wielkim rozmachem. Oprócz rozległej zabudowy mieszkalnej i przemysłowej rozwój miasta Lanškrouna dokumentują nowe ulice i place. W centrum miasta zrekonstruowano ratusz renesansowy, zrekonstruowano rynek główny J. M. Marků, w nowy sposób rozwiązano plac im. Al. Jiráska, z kolei w kompleksie dawnego browaru książęcego zbudowano Plac Browarniczy, powstała hala sportowa oraz stadion zimowy czy stadion lekkoatletyczny.

Dokumentację obrazową udostępniło Muzeum Miejskie Lanškroun.